צור קשר

אימבר 7, פתח תקווה. מיקוד: 69364

טל: 03-5755477, פקס': 03-6999763

נייד: 050-3333466

_____________

סניפים נוספים:

רמת גן – רח' דב פרידמן.  טל': 03-5755477

ניו יורק – טל': 212-470-9297