וייסברג בע"מ

יעוץ פנסיוני ואקטוארי

החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי יעוץ אקטוארי ויעוץ פנסיוני.

מטרת האתר היא לתת ערך מוסף למקצוע אקטואר ולמנף את הידע וניסיון בתחום ביטוח והפנסיה.

לכניסה לאתר: www.actuary-ifrs.com

עיצוב ופיתוח אתר