נתיבי הגז

עיצוב ובניית אתר
לחברה הממשלתית
נתיבי הגז

חברה ישראלית אשר פרצה את הדרך בהולכת הגז הטבעי בארץ.

נתיבי הגז הטבעי לישראל מפתחת את תחום הולכת הגז  וממצבת את המשק הישראלי כמובילה בתחום האנרגיה והתשתיות.

Dogma-Yangrin, עיצבה ופיתחה את האתר, וכן את מערכת המכרזים האינטרנטית של 'נתיבי הגז לישראל'.

כניסה לאתר: www.ingl.co.il

 

web_design_project_natural_gas_lines_of_israel_full