My Babysbeat

עיצוב אפליקציה לסלולר

האפליקציה הגיע למקום הראשון בקטגוריית הבריאות ב'אפסטור'.

Dogma עיצבה את המיתוג הכולל של האפליקציה.

כניסה לאתר: www.mybabysbeat.com

 

להורדת האפליקציה:

> My Babys Beat

 

AppStore2 web_design_development_project_mybabysbeat_full